En Güncel Emlak haberleri
Anasayfaya Dön » Emlak 30.07.2015 03:02
Miras Kalan Gayrimenkuller Hakkında Merak Edilenler

Miras Kalan Gayrimenkuller Hakkında Merak Edilenler

Miras kalan gayrimenkullerle alaklı soru ve cevaplar

Soru: 10 yıl önce babamızdan miras kalan gayrimenkuller hala tapuda babamız adına kayıtlı. Veraset Vergisi'ni ödedik. Mirasçı olan üç kardeşimle gayrimenkulleri aramızda paylaşarak, tapularını adımıza kaydettireceğiz. Bu işlem için, Veraset Vergisi'nden başka vergi ödememiz gerekiyor mu? Hacı Ali ÖZER

Cevap: Miras kalan gayrimenkuller için, mirasçılar olarak Veraset ve intikal Vergisi ödemişsiniz. Miras kalan gayrimenkullerin kanuni veya atanmış mirasçılara tapu tescili, intikali tapu harcına tabi değil. Ancak, gayrimenkullerin mirasçılar arasında paylaştırılarak, tapuda adlarına tescilinde, emlak vergi değerinin binde 19.8'i oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Söz konusu gayrimenkullerin mirasçılar arasında paylaşımı ve tapu tescilinde başka vergi ödenmesi gerekmiyor.

Ekrem Sarısu/Posta

Ölüm halinde, eş ve çocuklara miras kalan ev ve arsalar, uzun yıllar geçmesine rağmen, hâlâ ölen kişinin adına gözüküyor olabilir. Özellikle kırsal bölgelerde, araziler dedenin hatta dedenin de babasının,üzerine kayıtlı gözükmektedir. Bu arada, birkaç kuşak ve bunların çocukları torunları derken, olay iyice karışmaktadır.

ÖLMÜŞ DEDENİN ÜZERİNDEKİ EV VE ARSA
Tapu kayıtlarında, ölmüş dedenin üzerinde kayıtlı gözüken bir gayrimenkulun için Önce dede adına mirasçıları veraset ve intikal vergisi beyannamesi verip, vergileri ödeyecekler. Bu arada, dedenin çocuklarından biri ya da
tamamı ölmüşse, ölen kişilerin çocukları ve eşi, beyanname verecekler.

- Dedenin veraset işlemleri bittikten sonra, ev, arsa ve arazi çocuklarına intikal edecek. Dedenin çocuklarından biri ya da bir kaçı da ölmüşse, bu kez onun çocukları veraset ve intikal vergisi beyannamesi verecekler. Gayrimenkullerin, veraset ve intikal vergisi işlemleri bitmeden, tapuda mirasçılar adına tescili mümkün olmaz.
 
İSTİSNA TUTARI
Veraset ve intikal vergisi belli bir tarifeye göre hesaplanıyor. Hesaplama sırasında:
1) Mirasçıların her biri için, "Veraset ilamında gözüken" miras oramna göre, vergileri ayrı ayrı hesaplanıyor. Örneğin, mirasın 1/4'ü eşe, 3/4'ü ise çocuklara intikal eder.

2) Vergi hesaplanırken, önce eş ve çocuklara tanınan istisna tutarı düşülüyor.
Örneğin, eşe isabet eden miras payı 300 bin TL ise, bundari önce "istisna tutarı" düşülüyor. Ardından tarifeye göre vergisi hesaplamyor.

3) 2010 yılında istisna tutarı:
a) Eş için 109.971 TL'dir (Çocuk ya da torun bulunmaması durumunda, eşe isabet eden miras hissesinin 220.073 TL'dir).
b) Çocukların her biri de 109.971 TL istisnadan yararlanırlar. Bu istisnamn tutarı, her yıl "yeniden değerleme" oranına göre artıyor.
Hürriyet Emlak-Şükrü KızılotApartmanın ortak malı olan bir alanı iki seneliğine kiraya verdik. İki sene geçti kiracı çıkmadı. Aidatı da bankaya yatırmaya devam ediyor. Biz bu kiracıyı nasıl çıkarırız? 

Sizin yaptığınız bir kira sözleşmesi. 6570 Sayılı Kanun'a tabi kira sözleşmesi, süresi dolması ile son bulmaz. Kiracı çıkma iradesini belirtmediği sürece her yıl birer yıllık olmak üzere yasal olarak yenilenir. Dolayısı ile iki sene doldu diye kiracıyı çıkaramazsınız. Kiracı kira bedellerini ödediği ve kanuni tahliye nedenleri ortaya çıkmadığı sürece oturmaya devam eder. Ancak sorunuzda bir kelime dikkatimi çekti. Diyorsunuz ki aidatını ödüyor. Oysa kiracı sadece aidat ödemez. Kiracı kira öder ancak kendi payına düşen apartman aidatını da öder. Dolayısı ile kira bedellerini ödemediği anlamına bu kelimeyi kullandıysanız, kira bedellerinin ödenmemesi tahliye nedeni yapılabilir. Bu husus tahliye için kullanılabilir. Bu kelime hataen kullanıldı da kiralarını ödediğini ifade etmek istediyseniz, bu kişi halen kiracınız, iyi geçinmeye bakın.

Babanızın farkı yok

Dedemden kalma tarlalar yedi mirasçısı üzerine tescil edilmiş. Ancak bu yedi kişi bir araya gelip paylaşma yapamıyor. Bunlardan biri de babam. Ancak babamın akli dengesi yerinde değil. Annem babamın vasisi. Hakkımıza düşen payı almak için ne yaparız? Babamın akli dengesi bozuk olması nedeni ile payı artabilir mi? N.V.

Dedenizden yedi kişiye miras kalmış. Bu yerin paylaşılmasında anlaşmaya varılmadığı hallerde ortaklığın giderilmesi davası açarak paylaşma veya satışı sureti ile bedelini paylaşma yoluna gidebilirsiniz. Bu davada babanızı vasisi olan anneniz temsil edecek. Büyük bir ihtimalle de bir avukatla işbirliği yapacak. Paylaşmada miras payları göz önüne alınacak. Ancak babanızın akıl sağlığının bozuk olması onun payının büyük olmasını gerektirmiyor. Miras payı ne ise ona göre pay alacak.
Tamer Heper / Posta


↓↓↓

Bu haber de ilginizi çekebilir

↓↓↓

Miras Paylaşım Oranları Nasıl Belirleniyor ?


Miras paylaşım oranları; alt soy için yasal miras payının yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri, kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri şeklinde belirleniyor.

 

Miras paylaşımı, ölüm olayı ile birlikte ortaya çıkıyor. Bu durumda ister kanundan doğmuş olsun, isterse ölüme bağlı tasarruf şeklinde olmuş olsun, ortada bir miras payı bulunduğunda miras paylaşımı devreye giriyor. Miras bırakan ölmedikçe miras konusu hakkında mirasçıların henüz mirasçılık sıfatı doğmadığından dava hakkı da bulunmuyor.  

 

Miras paylaşımına göre yasal mirasçılar; mirası bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur, çocukları da eşit olarak mirasçıdırlar. Altsoyu bulunmayan mirasçıların mirasçıları ana ve babasıdır, bunlar da eşit olarak mirasçıdırlar. Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır, bunlar da eşit olarak mirasçıdırlar. Sağ kalan eşin bulunması durumunda ise, birlikte bulunduğu zümreye göre, mirasbırakan ile arasındaki miras ilişkisi farklılık gösterebiliyor.

 

► Miras paylaşımında oranlarını sağ kalan eşin durumunda ise ;

- Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte biri

- Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı

- Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü

Bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

 

Miras bırakanın sağlığında veya vasiyetnamesinde başkasına devredilmesine izin verilmeyen mirasın bir bölümüne saklı pay deniyor. Mahfuz hisse olarakta nitelendirilen saklı pay ise MK’nın 506 maddesinde ifade ediliyor. Miras bırakan yapacağı tasarruflarda mirasçıların paylarını gözetmek zorundadır. Miras hukukunda paylar ihlal edildiğinde ilgili mirasçı tenkis davasıyla saklı payını isteyebiliyor. 

 

► Miras paylaşımında oranlar şöyle belirleniyor:

- Altsoy için yasal miras payının yarısı

- Ana ve babadan herbiri için yasal miras payının dörtte biri

- Kardeşlerden herbiri için yasal miras payının sekizde biri

- Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, yasal miras payının tamamı 
- Diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü

15-09-2010
Bu haber toplam 26931 defa okunmustur


#
KULLANICI YORUMLARI
#
3. Köprü Tanıtım Filmi
#KONUT KREDILERI
 • #

  120 Ay

  0,82

  #
 • #

  120 Ay

  0,76

  #
 • #

  120 Ay

  0.85

  #
#
#TOKI DUYURULARI
#ANKETE KATILIN
#

Ekonomik Kriz Gayrimenkul Sektörünü Nasıl Etkiler?